IJmuiden, Oud-IJmuiden

Op de plek van een voormalig bedrijventerrein, 10 hectare groot, ontwikkelt BPD een wijk met circa 550 woningen. De ligging is uniek: aan de monding van het Noordzeekanaal, omgeven door zware industrie, de visafslag en de ferry-afvaart naar Engeland. De gemeente Velsen nam midden jaren negentig van de vorige eeuw het initiatief om het verpauperde bedrijventerrein een nieuw leven te geven.

De nabijheid van grote bedrijven zoals Tata Steel (het voormalige Hoogovens) vereiste een zorgvuldige planontwikkeling. Een convenant tussen overheden en bedrijfsleven maakte op deze milieubelaste locatie uiteindelijk woningbouw mogelijk. Het vooroorlogse stratenpatroon is weer teruggebracht in het stedenbouwkundig plan. De straten krijgen zo het intieme karakter terug, waarbij de randen met hogere bebouwing bescherming bieden tegen de zeewind en geluid. Langs de woonstraatjes staan veelal individueel herkenbare woningen. Oud en nieuw sluiten daardoor goed op elkaar aan.

Het ruim 100 jaar oude Thalia-theater krijgt in de nieuwe wijk ook weer een prominente plaats. De eerste 230 woningen zijn gerealiseerd, waarvan circa 30 procent als koopwoning. BPD werkt hierbij samen met de corporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen. Dok 3, bestaande uit dertien starterswoningen, werd eind 2013 vlot verkocht, voornamelijk aan kopers uit IJmuiden. Die belangstelling geeft vertrouwen voor de komende deelprojecten. 

IJmuiden, Oud-IJmuiden

Aantal en type woningen
Circa 550 woningen: grondgebonden en appartementen

Voorzieningen
Circa 1.300 m2 commerciële ruimte

Architecten
Just Architects (tevens uitwerkend bureau), Faro, Geurst & Schulze en Wingerder Hovenier

Stedenbouwkundige
Liesbeth Brink

Start ontwikkeling
2003

Start bouw
2009

Oplevering
2011 - 2019

Kijk ook op