Aanpak & expertise

Gebiedsontwikkeling is een langdurig proces met grote financiële belangen waarbij veel organiserend vermogen een vereiste is. Ons werk is dan ook geen individuele prestatie maar altijd een teamsport. We kunnen niet(s) zonder onze partners voor wie we al sinds jaar en dag een stabiele, betrouwbare partner zijn.

Werken is samenwerken

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van woongebieden, groot én klein, komt veel kijken. Vrijwel altijd zijn er tal van partijen bij betrokken, waaronder (lokale) overheden, stedenbouwkundigen, woningcorporaties, architecten en bouwondernemingen. BPD is vanaf het allereerste moment betrokken bij de ontwikkeling van een gebied en vervult niet zelden de rol van initiator, regisseur en verbindende factor. Naast de inbreng van onze eigen opvattingen en overtuigingen, beheersen we ook de kunst om de goede ideeën van onze partners te waarderen en omarmen. Sterker nog, we doen er alles aan om het beste in hen naar boven te halen.

Van buitengebied…

De grootte van de gebieden die we ontwikkelen, verschilt enorm. Zo zijn we verantwoordelijk voor de totstandkoming van uitbreidingswijken van soms wel duizenden woningen. Hierbij zetten we ons in voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. En bij alles wat die kwaliteit beïnvloedt staan we nauwgezet stil: de parkeerplaatsen, het terras aan het grote plein. Bij de winkels, de speelplaatsen, de parkjes en perkjes. In woonwijken voltrekt zich het hele leven en alle ruimtelijke gevolgen daarvan krijgen onze aandacht.

De Binnentuinen, Wateringse Veld, Den Haag
Parkhaven, Utrecht

…tot binnenstad

Als grootste binnenstedelijke ontwikkelaar is ook de realisatie – herstructurering of functieverandering – van binnenstedelijke locaties een belangrijk onderdeel van ons werk. Binnenstedelijk ontwikkelen is complex omdat er in de stad weinig ruimte is en veel belangen gediend moeten worden. Mobiliteit en maatschappelijk welzijn zijn maar een paar aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Met onze jarenlange ervaring leveren we een aanhoudende bijdrage aan het vitaal houden van onze steden.

Ondernemende aanpak

Bij BPD beschikken we over ervaren professionals met een ondernemende aanpak en passie voor hun vak. Onze organisatie beschikt niet alleen over de flexibiliteit en financiële draagkracht die nodig is om ons werk als gebiedsontwikkelaar optimaal te kunnen uitvoeren. Maar ook over diepe kennis van de wensen en behoeften van onze klanten, particulier en zakelijk. Hiernaar doen we veelvuldig onderzoek, waarvan de resultaten de basis vormen voor onze productontwikkeling en marketing- en verkoopstrategieën.

Oegstgeest aan de Rijn, Oegstgeest
Faubourg, Lyon

Europese oriëntatie

Dankzij onze regionale organisatiestructuur met overal eigen management is er een optimale binding met de regio. Van bestuurders tot bewoners: we kennen de mensen en de markt. Een connectie die hard nodig is om lokaal succesvol te opereren. Behalve vanuit onze lokale kracht, die we altijd zullen koesteren, opereren we steeds vaker vanuit een Europese oriëntatie en perspectief. Waarbij het delen van grensoverschrijdende inzichten en ervaringen centraal staat. Dat maakt het mogelijk bij onze werkzaamheden in Nijmegen, Nice of München te profiteren van de kennis die we opdoen in Rotterdam, Parijs of Berlijn.

Kennisdeling

We delen onze kennis graag met u. U leest er alles over in onze publicaties.

Naar onze publicaties

Kijk ook op