Missie & visie

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin we als gebiedsontwikkelaar actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Velen kennen ons als Bouwfonds. Maar van die prachtige oer-Hollandse naam hebben we op 1 januari 2015 afscheid genomen. Vanaf dat moment heten we BPD, afgeleid van onze vroegere Europese holding Bouwfonds Property Development. Met deze meer internationale naam kunnen we beter uitdrukking geven aan onze huidige rol en positie als sterke Europese gebiedsontwikkelaar.

Missie

Bij BPD willen we een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. We geloven in buurten en wijken die de bewoners en bezoekers welkom heten. Waar iedereen met veel plezier kan wonen en samen wonen.

Berggierslanden, Meppel
Woonplezier is belangrijk voor ons levensgeluk

Visie

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een woning. Het verlangt ook een leefomgeving waarin mensen zich net zo thuis, prettig en veilig voelen als in hun eigen huis. Die letterlijk toekomstwaarde heeft en decennia na de oplevering nog aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. Daarom kijken we niet alleen ver vooruit, maar koesteren we ook wat al bestond. Bouwen is voortbouwen. In een levende omgeving proef je alle tijden.

Kernwaarden

In de rusteloze wereld van de gebieds- en projectontwikkeling is het uit Bouwfonds Ontwikkeling voortgekomen BPD een ijzersterk merk. Met kernwaarden die meer zijn dan lege woorden en niet voor niets gekozen zijn: ondernemend, resultaatgericht, initiërend en verbindend.

Jij staat centraal

De toekomstige bewoners staan bij ons centraal. Nog voor de start brengen we de verschillende doelgroepen in beeld. We zoeken voortdurend de balans tussen de gemeenschap en individuele keuzevrijheid.

NAW op je deurmat?

3x per jaar gratis het NAW Magazine op je eigen deurmat. Het magazine op echt papier met de laatste trends rond gebiedsontwikkeling.

Ja, ik wil het magazine ontvangen

Kijk ook op