BPD zet stevig in op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

BPD introduceert een nieuw programma dat zich exclusief toelegt op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Onder de naam BPDi gaat een team van negen, grotendeels nieuw aangetrokken, stadsontwikkelaars op zoek naar transformatie- en herstructureringsprojecten in de steden. Verdichting, verduurzaming, co-creatie en deeleconomie zijn onderwerpen waar dit team mee aan de slag gaat. BPD wil in de toekomst een derde van de woningbouwopgave in Nederland binnenstedelijk realiseren.

Bouwen in de stad is complexer en tijdrovender dan daar buiten. De veelheid aan belangen die bij stadsontwikkeling aan de orde is, vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden, financieringsconstructies en innovatieve concepten.

Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD: “De enorme druk op de woningmarkt vraagt om nieuwe manieren van werken. Binnen BPD is veel kennis aanwezig over stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van grondexploitatie, maar deze is versnipperd binnen de organisatie. Met BPDi brengen we deze kennis bijeen en introduceren we een nieuwe taskforce die projecten in de stad kan aanjagen. Zo tillen we stadsontwikkeling naar een hoger niveau.”

BPDi bestaat in eerste instantie uit 9 specialisten die zich volledig focussen op stedelijke ontwikkeling. Ze zijn in verschillende regio’s actief en zorgen daardoor voor veel onderlinge kennisuitwisseling. Het team gaat een actieve dialoog aan met stakeholders in de stad om projecten van de grond te trekken. Woningbouw wordt hierbij gekoppeld aan thema’s als smart mobility, community building en financial engineering.

Creatief leider Wijnand Looise is de trekker van het nieuwe team. Hij is blij met de ruimte die binnen BPD is gecreëerd voor stadsontwikkeling. “Nu hebben we een team van stadsontwikkelaars met ervaring bij gemeenten, corporaties en adviesbureaus, dat 100 procent op de stad gericht is. Ze spreken de taal van de stad en begrijpen wat mensen in een stedelijke ontwikkeling willen. Die focus is noodzakelijk om de visie van BPD in de steden wáár te maken.

Wijnand Looise, creatief leider BPDi

Kijk ook op