Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over BPD en gebiedsontwikkeling in Nederland.

BPD 70 jaar

BPD is 70. We kijken terug op zeven decennia waarin we in Nederland – en sinds 1993 ook daarbuiten – als woning- en gebiedsontwikkelaar iets wezenlijks hebben toegevoegd aan de samenleving. Vanaf de start in 1946 creëren wij woon- en leefomgevingen waarin je prettig kunt wonen en leven. Nu én in de toekomst. Een groot woord van dank aan onze relaties en klanten voor hun vertrouwen én (oud-)medewerkers voor hun tomeloze inzet!

Lees volledig bericht

Betaalbaarheid van wonen in de stad steeds verder onder druk

BPD presenteert breed onderzoek naar woningmarkt in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Lees volledig bericht

Grand finale voor Oosterdokseiland

De kop van Oosterdokseiland in Amsterdam wordt een levendige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, wonen, werken en recreëren. Vandaag is overeengekomen dat gebiedsontwikkelaar BPD deze laatste twee kavels van het gebied gaat realiseren. Oosterdokseiland is met 225.000 m² één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa.

Lees volledig bericht

Cleantech Regio vergemakkelijkt match vraag en aanbod woningmarkt

Samenwerkende overheden en marktpartijen in de Cleantech Regio hebben een methode ontwikkeld die duidelijk maakt welke ingrediënten helpen om vraag en aanbod in de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Lees volledig bericht

Perspectieven van publiek-private samenwerking anno nu: ‘De starheid in de samenwerking moet eruit’

Publiek-private samenwerkingen (PPS) waren niet weg te denken uit de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling. Tot de crisis roet in het eten gooide. Gepokt en gemazeld door die ervaringen ontstaan nu nieuwe vormen van samenwerking. Hans van Rossum (Gemeente Rotterdam) en Desirée Uitzetter (BPD) buigen zich over de perspectieven.

Lees volledig bericht

BPD kiest voor bureau Fitzroy

Na een bureau-oriëntatie heeft BPD gekozen voor Fitzroy om haar te helpen met de internationale strategische en creatieve merkuitdagingen waar het bedrijf voor staat. Dit betekent dat Fitzroy de positionering onder de loep neemt waarna deze zal worden vertaald in een geïntegreerde campagne.

Lees volledig bericht

Start eerste fase verkoop `all electric` woonwijk in najaar 2016

Op donderdag 7 juli 2016 is bekendgemaakt dat de eerste ‘all electric’ woningen van het project ´Steenbrugge´ in verkoop gaan in het najaar van 2016. De samenwerkende partijen hebben de afgelopen periode het gasloze energieconcept voor de woonwijk aan de noordkant van Deventer ingevuld. Daarnaast hebben de gemeente Deventer en BPD een uitwerkingsplan gemaakt voor de eerste fase van de woonwijk, bestaande uit 400 woningen. Het college van B&W heeft dit uitwerkingsplan definitief vastgesteld. Dit betekent dat de verkoop van deze eerste fase van start gaat vanaf 1 oktober a.s. Dit werd bekend gemaakt tijdens een persconferentie op het stadhuis van de gemeente Deventer door wethouder Frits Rorink, Leo Hendriks van Woonbedrijf Ieder1 en Frans Holleman van BPD.

Lees volledig bericht

‘Los woningschaarste in Utrecht regionaal op’

De druk op de Utrechtse woningmarkt neemt toe. Hoe kunnen we de woningschaarste regionaal oplossen? En welke wensen hebben de bewoners van de stad en de regio zelf? Deze vragen staan centraal in een grootschalig onderzoek van Rabobank Utrecht en BPD. De uitkomsten werden gepresenteerd tijdens het symposium ‘Uw Utrecht’.

Lees volledig bericht

Steeds meer Nederlanders hebben verhuis- en koopkriebels

Meer en meer mensen hebben verhuisplannen en vooral plannen om een woning te kopen. Vooral stedelingen hebben de meeste verhuisdrang. Voor veel mensen is een toekomstige woning het liefst een nieuwbouwwoning vanwege de energiezuinigheid en het naar eigen smaak kunnen inrichten van de nieuwe woning.

Lees volledig bericht

Gebiedsontwikkeling op locatie Westerdorpsstraat 66 Hoevelaken

Op 29 maart jl. heeft de Gemeente Nijkerk een positief besluit genomen om het bestemmingsplan van het ‘Witte Gebouw’, gevestigd aan de Westerdorpsstraat 66 in Hoevelaken, te wijzigen in een woningbouwbestemming. De afgelopen maanden heeft BPD met de gemeente de mogelijkheden verkend voor een herontwikkeling van de locatie en is er een planinitiatief ontwikkeld.

Lees volledig bericht

Kijk ook op