Werkwijze

Dé Europese woningmarkt bestaat niet en zelfs binnen Nederland, Frankrijk en Duitsland komen grote regionale verschillen voor. Zo kan in een Nederlandse provinciestad grote behoefte bestaan aan eengezinswoningen met een tuin op het zuiden, terwijl in Hamburg of Lyon vooral luxueuze appartementen in trek kunnen zijn. Met bijna 30 regionale vestigingen, verspreid over onze drie kernlanden, staan we middenin de lokale woningmarkten en ontsnapt geen woontrend aan onze aandacht.

Gebieden ontwikkelen is vooruitzien

Regeren is vooruitzien, zegt men, gebieden ontwikkelen helemaal. Waarbij we weten dat de omgeving blijvend waarde kan toevoegen aan de waarde van een huis. En dus stellen we ons vanaf de start van elk project vooral veel vragen: Hoe groot is het te ontwikkelen gebied? Hoeveel koop- en huurwoningen zijn er gepland? In welke prijsklassen en voor welke doelgroepen? Welke voorzieningen zijn gewenst en hoe is de ontsluiting? Vaak overleggen we al in een vroeg stadium met toekomstige bewoners. Want alles wat we doen, doen we uiteindelijk voor hen.

Brandevoort - De Veste, Helmond
Oostpoort, Amsterdam

Pioniers

Na de vaak intensieve overlegrondes beginnen we aan het masterplan. We presenteren stratenplannen, buigen ons over het openbare groen, de fietspaden en de bebouwingsdichtheid en -hoogte. We doen voorstellen voor bouwstijlen en denken aan wat de beeldbepalende kenmerken van de nieuwe gebieden moeten worden. Bij BPD zijn we pioniers in de ontwikkeling van woonomgevingen die nog niet bestaan en die op onze tekentafels vorm krijgen.

Klantgerichte benadering

Onze ontwikkelopgaven benaderen we met een integrale bril. Bij BPD verplaatsen we ons voortdurend in de eindgebruiker, de toekomstige bewoner. Niet door zelf te bedenken hoe zij het liefst willen wonen, maar door hen dat regelmatig te vragen. Deze klantgerichte benadering is voor ons vanzelfsprekend waarbij we altijd oog houden voor een goede balans tussen het gemeenschappelijke en individuele behoeften. Zo zijn we in staat onderscheidende woon- en leefomgevingen te ontwikkelen  waar een keur aan mensen zich thuis voelt.

De eindgebruiker staat centraal
Een omgeving voor meerdere generaties

Duurzaam en betaalbaar

Duurzaamheid staat in ons werk centraal. En daarbij denken we niet alleen aan milieukwaliteit of lagere energierekeningen. Een geslaagde wijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk toekomstwaarde hebben en decennia na de oplevering nog steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Aan ons de taak om verder te denken dan een leven lang is. Bij BPD ontwikkelen we duurdere projecten voor meer koopkrachtige mensen, maar zijn we even trots op woningen waarvoor minder budget beschikbaar is. In onze meest geprezen buurten betalen bewoners lang niet altijd de hoogste prijzen.

Kijk ook op